Nunspeter Bijenvereniging

Sinds 1914

Bestuur

Voorzitter: K. Staal.
E-mail: voorzitter@nunspeter-bijenvereniging.nl
Secretaris: D.M. van Bergen.
E-mail: secretariaat@nunspeter-bijenvereniging.nl
Penningmeester: D.M. van Bergen.
E-mail: penningmeester@nunspeter-bijenvereniging.nl
Bestuurslid: W. Raaijen.
Bestuurslid: M. Snijders.
Bestuurslid: M. van Rooij.

Vertegenwoordiging in Stichting Natuurtuin en Bijenpark Nunspeet.
W. Raaijen.
R. Dekker.

Beheer website: J. Bouw.
E-mail: postmaster@nunspeter-bijenvereniging.nl

Elke 1e dinsdagavond van de maand komen veel leden van de vereniging bij elkaar in ons clubgebouw "De Imkershoeve". De bestuursleden zijn dan ook aanwezig. Alle nieuwtjes vanuit het bestuur worden gedeeld met de leden en de leden kunnen vragen stellen of voorstellen doen. Meestal is dit een kort overleg. Het overgrote deel van de avond is gezellig bijpraten over onze hobby. Regelmatig worden er lezingen georganiseerd, of geeft een imker uitleg over zijn methode van werken met de bijen.

Het bestuur komt zes keer per jaar bijeen voor overleg. Vaak vindt dit overleg plaats op de tweede dinsdag van de oneven maand. Dit overleg gaat alleen door als er onderwerpen te bespreken zijn. Regelmatig worden zaken binnen het bestuur via mail afgehandeld.

De 1e dinsdagavond in de maand maart houden we onze algemene ledenvergadering. Het bestuur geeft dan tekst en uitleg over het afgelopen jaar. Deze vergadering wordt tevens gebruikt door de leden en het bestuur om de koers te bepalen voor de komende jaren.

Onze vereniging is aangesloten bij de NBV (Nederlandse Bijenhouders Vereniging).

Onze vereniging is aangesloten bij de groep "Veluwe-Noord" Deze groep bestaat uit de verenigingen uit Epe, Nunspeet, Heerde, Vaassen, Wezep-Hattem en Elspeet.
Het Doel van de groep is:
Onderlinge communicatie/informatie over elkaars initiatieven/activiteiten, al dan niet openstaand voor leden andere afdelingen.
Cursussen, uitwisseling, groeps-avond, gastsprekers, relatie overheden, projecten, gezamenlijke inkoop/verkoop volken/materialen, gezamenlijke vertegenwoordiging op (regionale) markten etc.
Afvaardigen vertegenwoordiger in ledenraad NBV. Selectie vertegenwoordiger, taak/verantwoordelijkheid vaststellen, communicatie afdelingen-vertegenwoordiger.
Etc.

Onze vereniging heeft een samenwerking met de verenigingen uit Elspeet, Vierhouten en Hulshorst. Vooral ten behoeve van het plaatsen van bijenkasten en -korven op de heide.