Nunspeter Bijenvereniging

Sinds 1914

Heideseizoen

Nunspeet ligt in een bosrijke omgeving met veel grote heidevelden. Deze velden worden elk jaar weer door imkers uit het hele land gebruikt om de bijenvolken te plaatsen. Om een volk te mogen plaatsen hebben imkers een vergunning nodig.

De gemeente Nunspeet en Staatsbosbeheer hebben afspraken gemaakt met de "Nunspeter Bijenvereniging" over het plaatsen van bijenvoken op de heidevelden. Eén van die afspraken is dat de "Nunspeter Bijenvereniging" het centrale aanspreekpunt is voor de gemeente Nunspeet en Staatsbosbeheer.

Op dit moment zijn er vier (Nunspeet, Elspeet, Vierhouten en Hulshorst) bijenhouderdsverenigingen actief binnen de gemeente Nunspeet.

De "Nunspeter Bijenvereniging" werkt samen met de andere verenigingen en heeft de centrale coördinerende rol ten aanzien van het plaatsen van bijenvolken op de heide.

Zoals al eerder aangestipt heeft u een vergunning nodig om een bijenvolk op de heide te mogen plaatsen. Deze vergunning kan u verkrijgen door contact op te nemen met één van onderstaande vergunningverleners.

J. Bouw. (centrale coördinator) tel. 06-12853186 voor het gebied van Staatsbosbeheer grenzend aan de Eperweg en het Mouwenveld.
A. Teunissen. tel. 06-53311003 voor het gebied de Vierhouterheide.
H. Olthuis. tel.0341-452051 voor het gebied rondom de Stakenberg.
H. van Burken tel. 0577-491979 voor het gebied rondom Elspeet.
W. van Bronswijk tel. 06-30192798 voor het gebied rondom Elspeet.

Om te voorkomen dat wandelaars hinder ondervinden van de bijenvolken dient u de aanwijzingen van de coördinator op te volgen.
De vliegopeningen van de bijenkasten en -korven mogen niet gericht zijn op de paden.
Elke bijenkast en -korf dient duidelijk voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer van de imker.
U moet een bord bij de kasten plaatsen en wel zodanig dat dit duidelijk vanaf het pad te lezen is.
Dit bord dient duidelijk voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer van de imker.

Het niet opvolgen van de aanwijzingen kan betekenen dat u de bijenkasten van de heide moet verwijderen.