Nunspeter Bijenvereniging

Sinds 1914

Welkom bij de Nunspeter Bijenvereniging

Een vereniging niet alleen voor Nunspeters.

afbeelding van het gebouwtje de imkershoeve. De plek waar we onze vergaderingen houden en cursusen geven

Veel leden komen uit Harderwijk, Hierden, Hulshorst, Doornspijk en Elburg. En zo vervullen we een regiofunctie langs het Veluwemeer.

Onze vereniging heeft een rijke geschiedenis. Een van de eerste activiteiten in het oprichtingsjaar was het organisieren van een lezing voor de imkers zo lezen we in de krant van vrijdag 20 maart 1914. In die oude krant hebben we onderstaande teksten gevonden. Deze teksten zijn lettelijk overgenomen. Zo ook de oude schijfwijze.

De onlangs opgerichte vereniging tot bevordering van de bijenteelt zit niet stil. In dit blad is weder een lezing aangekondigd van den Heer van Giersbergen, een bij uitstek ter zake kundig persoon, waar ongetwijfeld voor heeren bijenhouders weer veel te leeren zal zijn. Ook degeenen die belangstellen in de bijenteelt, zullen, hopen we, niet ontbreken.

Afdeeling "Nunspeet" van de vereeniging tot bevordering der Bijenteelt. Leezing op Donderdag 26 maart, 6 1/2 uur, in hotel "De Veluwe" door de Heer L. van Giersbergen te Wageningen. Onderwerp: Kast naast Korf. Toegang vrij.

In datzelfde jaar van oprichting lezen we in het gemeentejaarverslag:
Dat er 4000 bijenkorven stonden in Nunspeet.
Dat er per korf 15 a 20 kilo honing geoogst werd.
De prijs van de tafelhoning 0,70 gulden de kilo opleverde.
De prijs van de lekhoning 0,80 gulden de kilo opleverde.
Men voor ruwe was 0,30 gulden de kilo ontving.
De bijenteelt en het honinggewin beide gunstig waren dat jaar.

Tegenwoordig staan er in de omgeving van Nunspeet ongeveer 500 bijenvolken. Wat een verschil met vroeger!